ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสระบัวเดิม ขึ้นกับตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย ต่อมาในปี พ.ศ.2507 ได้แยกออกจากอำเภอเกษตรวิสัย มาขึ้นกับตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ และในปี 2512 ได้แยกออกจากตำบลโนนสวรรค์ มาเป็นตำบลสระบัว โดยมีหมู่บ้านในการปกครองจำนวน 17 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 29,121 ไร่

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลสระบัว เป็นพื้นที่ราบ สภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย และบางแห่งมีดินเหนียวและลูกรังพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำนาข้าว แต่มีปัญหาเรื่องดินเค็ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโนนสง่า และตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดกับ ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,000 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากอำเภอปทุมรัตต์ ผ่านบ้านดงช้าง ม. 2 ต.โนนสง่า ตามถนน รพช. เข้าบ้านปอภาร หมู่ 14 ต.สระบัว ระยะทาง 10 กม. และเข้าบ้านภูดินหมู่ที่ 10 อีกสายหนึ่งคือ จากอำเภอผ่านบ้านโนนจาน หมู่ 7 ต.โนนสง่า เข้าบ้านหนองหญ้ารังกา ระยะทาง 12 กม.

ผลิตภัณฑ์

เครื่องจัดสาน

สถานที่

1)วัด 10 แห่ง
2)โรงเรียน 7 แห่ง
3)สถานีอนามัย 2 แห่ง
4) สถานีตำรวจ 1 แห่ง
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1กระติบข้าวเป็นกระติบข้าวเหนียวที่สานจากต้นกกพันธุ์เมาเลย์ ซึ่งมีคุณ
สมบัติในเก็บข้าวให้อุ่นได้นาน ข้าวไม่ติดกระติบข้าว
2จักสานตะกร้าจักสานตะกร้า
3บั้งไฟสวยงามเป็นบั้งไฟสวยงามที่ผลิตขึ้นเพื่อการประกวด
4ผ้าไหมทอมือเป็นผ้าที่ทอจากเส้นไหม ประเภทผ้าไหมมัดหมี่, ผ้าไหม
พื้นเรียบ, ผ้าไหมโสร่ง, ผ้าแพรไหม, ผ้าฝ้ายมัดหมี่, ธงเผวด
5แคบหมูเป็นอาหารแปรรูปจากหนังหมู นำมาทอด กรอบอร่อย รสชาติดีสะอาดถูกหลักอนามัย
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดร้อยเอ็ด.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

13 − 7 =