ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านฉางประวัติความเป็นมานั้นไม่ปรากฎเป็นหลักฐานที่ชัดเจน แต่จากการสอบถามผู้อาวุโสเก่า ๆ ได้ให้ความเห็นไว้หลายกรณี ดังนี้
เคยเป็นสภาพที่เก็บหรือฉางเก็บผลผลิตทางการเกษตรจำพวกน้ำมันยางและอื่น ๆ เพื่อนำไปส่งให้ท่าเรือบ้านเพลา (หมู่ 5 ตำบลบ้านเพลาปัจจุบัน)
เดิมเรียก “บ้านช้าง” เพราะที่บริเวณนี้เคยเป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์และมีโขลงช้างป่าเป็นจำนวนมาก ต่อมาได้เรียกเพี้ยนเป็น “บ้านฉาง”
เดิมเคยเรียก “บ้านสาง” เพราะเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเดินทัพมาเมืองระยอง ผ่านบ้านฉางซึ่งเป็นเวลารุ่งสางพอดีเลยเรียกบ้านสาง ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น “บ้านฉาง”
ตำบลบ้านฉางเป็นตำบลหนึ่งในสามตำบลของอำเภอบ้านฉาง โดยแยกตัวมาจากตำบลพลา เมื่อปี 2525 และได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาล 1 หมู่บ้าน

พื้นที่

มีพื้นที่ประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
ทิศใต้ ติดกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำธุรกิจอุตสาหกรรม
อาชีพเสริม ทำประมง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 9,356 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 7,321 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 87.23 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยผ่านถนนสุขุมวิทเส้น 336 และถนนสายระยอง – สัตหีบ
ใช้ถนนได้ 4 เส้นทาง คือ
1. ถนนสุขุมวิท ระยองสัตหีบ เข้าทางสี่แยกไฟแดงเนินกระปรอก
2. ถนนสุขุมวิท ระยองสัตหีบ เข้าทางสี่แยกไฟแดงบ้านฉาง
3. ถนนสุขุมวิท ระยองสัตหีบ เข้าทางสามแยกอีสเทอร์สตาร์
4. ถนนสุขุมวิท ระยองสัตหีบ เข้าทางโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ผลิตภัณฑ์

ลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง-แชมพู-ครีมนวด-ผ้าบาติก-บ้านทรงไทย

สถานที่

1. วัดพยูนชลธีทาราม
2. วัดเขาภูดรนิ้มเสนาะ
3. อนามัยบ้านพยูน
4. อนามัยบ้านเขาภูดร
5. หาดน้ำริน
6. หาดพยูน
7. แหล่งเชิงเขาอนุรักษ์

สถานที่ท่องเที่ยว
1ชายหาดรินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอำเภอบ้านฉางประกอบไปด้วย ศาลาไว้บริการนักท่องเที่ยวและสัญลักษณ์หาดคือ รูปปลาพยูนจำนวน 5 ตัว ตั้งอยู่โดดเด่นบนโขดหิน แกะสลักด้วยหินอ่อน สำหรับท่านที่ชอบดูปะการังก็สามารถหาดูได้ที่หาดแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศดีเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งมีบ้านพักและโรงแรมไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนด้วย
2เขาภูดรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจในการเดินป่าและรักธรรมชาติที่สวยงามและเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของอำเภอบ้านฉาง ซึ่งเป็นสถานที่แห่งใหม่ที่กำงมีโครงการจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของอำเภอบ้านฉาง
3ชายหาดพยูนเป็นสถานที่ที่สามารถจะสัมผัสความอบอุ่นของธรรมชาติในบรรยากาศชายหาดที่เป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นชายหาดที่กว้างและสวยงาม และยังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตชาวประมงและชาวบ้านที่ดำรงชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ พร้อมทั้งมีโรงแรมมิลฟอร์ดไว้บริการนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่บริเวณริมชายหาดที่เป็นส่วนตัว และยังได้ทานอาหารทะเลสด ๆ

โรงแรม
1ทองรุ่งโรจน์244/12 ถ.บ้านฉาง-ยายร้า
ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง
จ.ระยอง 21130
โทร : 0 3860 2476
จำนวนที่พัก 24 ห้อง, ราคา 150 – 450 บาท
2บ้านฉาง การ์เด้นท์148 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทร : 0 3860 2725 , 0 3860 3111
จำนวนที่พัก 18 ห้อง, ราคา 350 บาท
3บ้านฉาง พาเลซ โฮเต็ล 293 หมู่ 3 ต.บ้านฉาง
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทร : 0 3888 2678-82, 0 3888 2324
โทรสาร : 0 3860 2695
จำนวนที่พัก 150 ห้อง, ราคา 600 – 2,000 บาท
4บ้านฉาง แกรนด์ โฮเต็ล 3 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทร : 0 3888 2300-1
โทรสาร : 0 3888 2302
จำนวนที่พัก 36 ห้อง, ราคา 500 – 1,000 บาท
5บ้านนารินหมู่ 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยองบ้านตากอากาศ
6พยูน รีสอร์ท2/4 หมู่ 4 หาดพยูน ถ.บ้านฉาง-พยูน
ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทร : 0 3863 0251-2, 0 3863 0007
จำนวนที่พัก 10 ห้อง, ราคา 4,500 – 6,500 บาท
7พยูนการ์เด้นคลิฟหมู่ 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทร : 038-630363
ห้องชุดให้เช่า ราคา 2,000 บาท/คืน
8มิลฟอร์ด บ้านฉาง บีช โฮเต็ล169-171 หาดพยูน ต.บ้านฉาง
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
โทร : 0 3863 0019-23
โทรสาร : 0 3863 0024
จำนวนที่พัก 75 ห้อง, ราคา 1,200 – 4,800 บาท
9วี.วี. บังกะโล174/16-32 ซ.สระน้ำ ต.บ้านฉาง
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
จำนวนที่พัก 16 ห้อง, ราคา 150 – 220 บาท

ร้านอาหาร
1ร้านอาหารกอสนหมู่ 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทร : 038-630589
อาหารทะเลสด ๆ
2ร้านอาหารน้ำรินหมู่ 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยองอาหารทะเลสด ๆ
3ร้านอาหารพยูนหมู่ 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทร : 038-630007
อาหารทะเลสด ๆ
4ร้านอาหารรินทะเลหมู่ 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยองอาหารทะเลสด ๆ
5ร้านอาหารร่มสนหมู่ 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทร : 038-630194, 6
อาหารทะเลสด ๆ/บ้านพัก
6ร้านอาหารลอกอหมู่ 4 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
โทร : 038-630933, 0
อาหารทะเลสด ๆ, ส้มตำ

สินค้าที่น่าสนใจ
1กระเป๋าถักสตรีกระเป๋าถักสตรี
2กระเป๋าสตรีกระเป๋าสตรี
3ชุดสำเร็จรูปสตรีผ้าไทยชุดสำเร็จรูปสตรีผ้าไทย
4บ้านทรงไทยจำลองผลิตภัณฑ์ศิลปประดิษฐ์เป็นบ้านทรงไทยจำลอง ทำจากไม้และกระดาษ มีลักษณะสวยงามสมจริง มีให้เลือกมากมาย
5ปูนิ่มผัดผงกะหรี่ปูนิ่มผัดผงกะหรี่
6ผ้าบาติกผลิตภัณฑ์ผ้า/เสื้อบาติกของกลุ่มสตรีบ้านประชุมมิตร เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม สีไม่ตก มีให้เลือกมากมาย
7ลอดช่องสิงคโปร์อบแห้งผลิตภัณฑ์ลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง เก็บไว้ได้นาน สะอาด อร่อย ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด ใช้สีจากธรรมชาติ
8ลอดช่องอบแห้งสายรุ้งลอดช่องอบแห้งสายรุ้ง
9อุปกรณ์ดักฝุ่นละอองสำหรับติดพัดลมอุปกรณ์ดักฝุ่นละอองสำหรับติดพัดลม
10เครื่องประดับเงินเครื่องประดับเงิน
11แชมพูมะกรูดแชมพูมะกรูด
12แชมพูและครีมนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดสมุนไพร ช่วยบำรุงเส้นผมให้เงางาม นุ่มสลวย สระสะอาด ล้างออกง่าย มีกลิ่นหอม
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดระยอง.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

5 + 4 =