ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพหัก เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางแพ มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านรางโพธิ์ หมู่ 2 บ้านกลางเกาะลอย หมู่ 3 บ้านดงยาง หมู่ 4 บ้านบนมะขาม หมู่ 5 บ้านแควน้อย ในสมัยก่อนมีต้นโพธิ์ต้นใหญ่เกิดขึ้นในบริเวณวัดใหญ่ ต่อมาจะเป็นด้วยเหตุใดไม่ปรากฎ ทำให้ต้นโพธิ์ต้นนั้นหักโค่นลงมา ผู้คนที่สัญจรไปมาจึงใช้เป็นสถานที่นัดหมายในการเดินทาง และเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า โพหัก และได้เรียกกันมาจนถึงปัจจุบันว่าตำบลโพหัก ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลโพหัก เป็นเทศบาลตำบลโพหัก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2545

พื้นที่

ตำบลโพหักเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางแพ ประมาณ 14 กิโลเมตร มีคลองโพหักเป็นลำน้ำสายหลักไหลผ่านมีพื้นที่ประมาณ 22,484 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึงตลอดปีเนื่องจากอิทธิพลน้ำทะเลหนุน เข้ามาทางปากน้ำแม่กลอง และคลองดำเนินสะดวก พื้นที่โดยภาพรวมที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกาตร (ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์)

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรด ตำบลดอนคา, ตำบลดอนใหญ่, อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ จรด ตำบลบัวงาม , ตำบลดอนคลัง ,อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก จรด ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันตก จรด ตำบลหัวโพ อำเภอ บางแพ, ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก คือ ทำนา
อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์น้ำ

สาธารณูปโภค

การไฟฟ้า มีการให้บริการไฟฟ้าครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โดยรับบริการกระแสไฟฟ้าจากสถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าจากตำบลสระกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
-การประปา ดำเนินการและให้บริการโดยเทศบาลตำบลโพหัก โดยใช้แหล่งน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดิน
-การโทรคมนาคม มีที่ทำการชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 1 แห่ง สามารถให้บริการครอบคลุมทั้งตำบล และมีที่ทำการไปรษณีโทรศัพท์ จำนวน 1 แห่ง

การเดินทาง

การคมนาคมในชุมชนโพหัก และท้องที่ใกล้เคียง สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางรถยนต์ และทางเรือ โดยมีเส้นทางการคมนาคม ดังนี้
1. ทางหลวงจังหวัด บางแพ – ดำเนินสะดวก หมายเลข 325 เป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 18 เมตร
2. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3236 เป็นถนนที่แยกจากทางหลวงหมายเลข 325 บริเวณสี่แยกตำบลหัวโพ ถึงตำบลโพหัก ระยะทาง 8 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ข้าวสาร, รถตุ๊กตุ๊กไม้

สถานที่

1) วัดใหญ่โพหัก
2) วัดสามัคคีธรรม
3) วัดทัพโพธิ์ทอง
4) โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก
5) โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
6) โรงเรียนโพหัก
7) ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สาขาโพหัก
8) ที่ทำการไปรษณีโทรเลข
9) สถานีอนามัยโพหักงิ้วงาม
10) สถานีอนามัยวังกุ่ม
11) สถานีตำรวจภูธรตำบลโพหัก
12) สถานีประชาอนามัยพิทักษ์

สินค้าที่น่าสนใจ
1กางเกงจีน, รองเท้านินจากางเกงจีน, รองเท้านินจา
2ข้าวสารหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวซ้อมมือหอมมะลิข้าวสารหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ ข้าวเหลืองอ่อนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตจากธรรมชาติ แล้วใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าคุณประโยชน์ เพิ่มขึ้น
3รถตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กตุ๊ก
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดราชบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

91 − = 84