ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านไร่ เดิมสภาพพื้นที่ของตำบลเป็นป่าละเมาะ มีต้นไม้หลายพันธุ์ขึ้นอยู่อย่างกระจัดกระจาย เมื่อประชากรอพยพมาสร้างถิ่นฐานก็ได้บกเบิกถางป่าเพื่อทำนา ทำไร่ แล้วเรียกชื่อบริเวณนี้ต่าง ๆ กันไปตามลักษณะของพื้นที่ เช่น บ้านไร่ บ้านชาวเหนือ บ้านดงขี้เหล็ก บ้านท่าศาลา บ้านมะขามหมู่ ต่อมาเมื่อทางราชการประกาศใช้กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2537 ชาวบ้านจึงใช้ชื่อตำบลว่า “ตำบลบ้านไร่” และได้ยกระดับการปกครองเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2537 มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านศาลา หมู่ 2 บ้านต้นโพธิ์ หมู่ 3 บ้านมะขามหมู่ หมู่ 4 บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ 5 บ้านนอก หมู่ 6 บ้านหัวสนุ่น หมู่ 7 บ้านชาวเหนือ หมู่ 8 บ้านไร่

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองไหลผ่านโดยเชื่อมกับแม่น้ำแม่กลอง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้งก้ามกราม
อาชีพเสริม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,262 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์

ผลิตภัณฑ์

เสื้อผ้าโหลและตุ๊กตา

สถานที่

1. อบต.บ้านไร่
2. วัดชาวเหนือ
3. วัดบ้านไร่
4. สวนสาธารณะนวราชบุรีรมย์

สถานที่ท่องเที่ยว
1สวนนวราชบุรีรมย์

สินค้าที่น่าสนใจ
1ชุดเด็กชุดเด็ก
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดราชบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

49 − = 47