ตำบลบ้านคา กิ่งอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านคา แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บาน ชื่อบ้านคา เดิมชื่อ “บ้านข่า” เพราะมีต้นข่าขึ้นอยู่มากมาย ต่อมาชาวบ้านเรียกเพี้ยนเป็น “บ้านคา” จึงเป็นชื่อบ้านคาตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน และยังเป็นสถานที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอบ้านคาบ้านคาในขณะนี้ ตำบลบ้านคาได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เมื่อวันที่ 30 มีนามคม 2539

พื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยท่าเคยผ่านกลางตำบล และมีพื้นที่ภูเขา ป่าไม้ ตามแนวแขตของตำบล ทางด้านทิศตะวันตก ระหว่างต.ท่าเคย ต.สวยผึ้ง ที่ดินเหมาะสำหรับทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านบึง กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
่ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองพันจันทร์ กิ่ง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,705 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 51 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลบ้านคาด้วยทางหลวงชนบทหมายเลข 3313 สายชัฎป่าหวาย-โป่งกระทิง ระยะทางตลอดเส้นทางสุดเขตตำบล ประมาณ 21 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอ,ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว

สถานที่

1.ที่ว่าการอำเภอบ้านคา
2.สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอบ้านคา
3.โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง
4.วัด/ที่พักสงฆ์ 7 แห่ง
5.โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
6.สถานีบริการสาธารณสุข 3 แห่ง
7.สำนักงานป่าไม้ และอุทยาน 2 แห่ง
8.น้ำตก 1 แห่ง
9.ที่พักสายตรวจ 2 แห่ง
9.หน่วยกำจัดไข้มเลเรีย 1 แห่ง
10.อบต. 1แห่ง

โรงแรม
1สวนผึ้งแลนด์ 107/2 หมู่ 5 ต.บ้านคา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
โทร : 032 395 218
จำนวน 22 ห้อง ราคา 900-900 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัวดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว
2น้ำดื่มราชพฤกษ์น้ำดื่มราชพฤกษ์
3ผ้าทอได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าสะโรง ผ้าซิน (ผ้านุ่ง) ผ้าทอพื้นเมืองของชาวกระเหรี่ยง ย่ามกระเหรี่ยง ผ้าทอสำหรับตัดชุดสีต่างๆ ผ้าทอตามสั่ง ผลิตภัณฑ์กระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือตามสั่งและตามที่ต้องการ
4รองเท้าแฟชั่นรองเท้าแฟชั่น
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดราชบุรี.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

69 + = 71