ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติความเป็นมา

“ตำบลกระจิว” สันนิษฐานว่า เดิมเป็นที่อยู่ของชนชาวมอญซึ่งอพยพจากทางภาคเหนือ อันเนื่องมาจากสาเหตุทางการเมือง แต่ก่อนอาณาบริเวณนี้เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำไหลผ่านมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การทำมาหากิน ขนส่งสินค้าก็ทำได้สะดวก จึงตั้งบ้านเรือนกันอยู่บริเวณลำน้ำหน้าวัดขุดแก้ว (หมู่ที่ 1 ในปัจจุบัน) คนส่วนใหญ่มักเรียกชาวบ้านกลุ่มนี้ว่า ชาวหมู่บ้านกระจิว ซึ่งคำว่ากระจิวเป็นภาษามอญ แปลว่าเลียบฝั่งแม่น้ำ ในปัจจุบันแม่น้ำสายดังกล่าวได้ตื้นเขิน ไม่สามารถใช้สัญจรติดต่อไปมาได้ และชาวบ้านก็ได้ใช้การสัญจรในทางบกแทน คือ ทางรถยนต์ และทางรถไฟแทน แต่ยังคงมีสภาพแม่น้ำเดิมให้เห็นอยู่บ้าง

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมดของตำบล 8,581 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มไม่มีภูเขา มีคลองชลประทาน และคลองธรรมชาตติไหลผ่าน ซึ่งเหมาะกับการทำเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาชีพ

ราษฏรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนาเป็นหลัก และรับจ้างเป็นอาชีพรอง นอกจากนั้นแรงงานในวัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างในย่านอุตสาหกรรมนอกเขตพื้นที่

สาธารณูปโภค

– สถานศึกษา จำนวน 14 แห่ง
– สถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวน 2 แห่ง
– การสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
– สถานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน 1 แห่ง
– การโทรคมนาคม จำนวน 3 แห่ง
– แหล่งน้ำ (คลองชลประทาน) จำนวน 2 แห่ง

การเดินทาง

– มีถนนติดต่อกับอำเภอทุกหมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่มีทั้งถนนคอนกรีต และเป็นถนนลูกรังเชื่อมต่อกัน สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เมื่อถึงฤดูฝน การสัญจรไปมายังไม่สะดวกเท่าที่ควร
– มีสถานีรถไฟ 1 แห่ง คือ สถานีรถไฟพระแก้ว

หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

77 − = 67