ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติความเป็นมา

“หันตรา”เป็นชื่อทุ่งนาหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ได้ใช้ทุ่งนาหลวงแห่งนี้ ในการตั้งค่ายสู้รบกับทหารพม่าโดยโปรดให้พระยามหาเสนาถือพลหมื่นหนึ่งตั้งค่ายบ้านดอกไม้ป้อมท้องนาหันตราใส่เสื้อเขียวหมวกเขียว ศึกครั้งนี้กรุงศรีอยุธยาเพลี่ยงพล้ำและเสียพระสุริโยทัย สมัยต่อมาได้มีการแบ่งเขตการปกครองแยกตำบล หมู่บ้าน ซึ่งตั้งชื่อเป็นตำบลหันตรามาจนถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองหันตรารับน้ำจากแม่น้ำป่าสัก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาชีพ

ค้าขาย รับจ้างและรับราชการตามลำดับ

สาธารณูปโภค

แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
1. บ่อน้ำบาดาล 9 บ่อ
2. คลองหันตรา
3. คลองตามี
4. สำนักงานไฟฟ้าเขต 1
5. สถานีอนามัย 1 แห่ง

การเดินทาง

จากกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางเข้าสู่อยุธยา ดังนี้
– ใช้ทางหลวงหมายเลข 1(พหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าสู่ตำบลหันตรา
– ทางหลวงหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3061 ถึงตำบลหันตราระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ธูปหอม

สถานที่

1. วัดหันตรา
2. วัดมเหยงคณ์
3. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. สถานีทดลองข้าวหันตรา
5. ทัณฑสถานวัยหนุ่ม
6. ศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยาหันตรา
8. โรงเรียนวัดหันตรา
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหันตรา
10. เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
11.สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก เยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดมเหยงคณ์เป็นที่ตั้งของสำนักปฏิบัติกรรมฐานในปัจจุบันเป็นวัดอารามหลวงฝ่ายวิปัสสนาธุระที่เคยรุ่งเรืองสำคัญยิ่งในอดีตในสมัยกรุงศรีอยุธยา แม้ปัจจุบันจะเป็นปรักพังไปบ้าง ตามพงศาวดารกล่าวว่าผู้สร้างวัดมเหยงคณ์ คือ สมเด็จพระบรมราชาธิราช (เจ้าสามพระยา) กษัตริย์กรุงศรีอยุธยา เป็นผู้สร้าง ในปัจจุบันได้มีการบูรณะซ่อมแซมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและปฏิบัติกรรมฐานที่สำคัญยิ่ง
2วัดมเหยงคณ์
3คลองหันตราคลองหันตราเป็นคลองสมัยโบราณ ดั้งเดิมของแม่น้ำป่าสัก แหล่งรวมวัดโบราณมากมาย เช่น วัดหันตรา วัดมเหยงคณ์ วัดดุสิดาราม วัดอโยธยา ลำคลองมีความร่มรื่น และแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หลงเหลืออยู่มาก อีกตามพงศาวดารกล่าวว่าสมัยกรุงศรีอยุธยาทัพหงสาวดีของพระมหาอุปราช (บุเรงนอง) เข้าตีค่ายเจ้าพระยามหาเสนาที่ทุ่งหันตรา ทัพของเจ้าพระยามหาเสนาแตกพ่ายหนีลงคลองหันตราข้ามไปฟากวัดมเหยงคณ์

โรงแรม
1อยุธยา การ์เด้นท์ ฮัท26 หมู่ 6 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร : 089-8315096

สินค้าที่น่าสนใจ
1ธูปหอมเป็นธูปก้านมีกลิ่นหอมใช้บูชาพระ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

55 + = 63