ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติความเป็นมา

จากคำบอกเล่าในอดีต กรุงศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กับประเทศจีน และได้เกิดความผูกพันที่กลายเป็นตำนานแห่งความรัก ซึ่งสร้างเหตุการณ์อันสำคัญเป็นจุดกำเนิดตำนานของตำบลสำเภาล่ม เจ้าชายสายน้ำผึ้งได้มีความรักกับลูกสาวเจ้าเมืองจีน ชื่อ เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ซึ่งเจ้าชายพามากรุงศรีอยุธยาโดยทางเรือ เมื่อมาถึงบริเวณวัดพนัญเชิง เจ้าแม่สร้อยดอกหมากได้ทดลองใจโดยให้เจ้าชายเอาวอมารับ เพื่อให้สมเกียรติและเป็นการยกย่องแต่เจ้าชายตอบไปทำนองว่าไม่จำเป็น เพราะเดินทางมาด้วยกัน ก็ควรจะเดินทางเขาวังพร้อมกัน และเจ้าชายเขาวังไปพระองค์เดียว เมื่อได้รับคำตอบปฏิเสธ พระนางจึงเสียใจและกลั้นใจตายด้วยท่าทางที่ไว้เชิง จึงได้มีการสร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์ชื่อ “วัดพระนางเชิง” ปัจจุบันคือ วัดพนัญเชิง ส่วนทหารในเรือได้พร้อมใจกันเจาะเรือสำเภาเพื่อทำลายชีวิตตนเองตามเจ้านายไป และกระแสน้ำได้พัดเอาเรือสำเภาไปล่มอีกฝั่งแม่น้ำ ซึ่งเรียกกล่าวขานกันต่อมาว่า “ตำบลสำเภาล่ม” ตำบลสำเภาล่มได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3469 หมู่ที่ 5 ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 6.18 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,866 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้างทั่วไป
อาชีพรอง ทำงานโรงงานอุตสาหกรรม ค้าขาย รับราชการ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

1) การโทรคมนาคม ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 6 ตู้
2) การไฟฟ้า ทุกหมู่บ้านในเขตตำบลมีไฟฟ้าเข้าถึง
3) แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำ ลำห้วย 1 สาย
4) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ถังประปาหมู่บ้าน 7 แห่ง

การเดินทาง

สภาพการสัญจรระหว่างตำบลสำเภาล่มกับอำเภอพระนครศรีอยุธยา ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีรถประจำทาง (รถสองแถว) และรถตุ๊ก ๆ รับจ้าง ผ่านพื้นที่ตำบลใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที หรือโดยสารเรือข้ามฟาก ซึ่งจะใช้เวลาเพียง 5 นาที

ผลิตภัณฑ์

เรือจำลอง, บุหงา

สถานที่

1) บ้านโปรตุเกส
2) วัดพุทไธศวรรย์
3) โบสถ์นักบุญยอเซฟ

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดพุธไธศวรรย์วัดนี้สร้างขึ้นบริเวณที่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองสร้างเมืองใหม่ เดิมบริเวณนี้เรียกว่า “เวียงหลัก” หรือ “เวียงเล็ก” ซึ่งเป็นตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง เป็นที่ตั้ง อนุเสาวรีย์สามกษัตริย์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และมีพระปรางค์ใหญ่ศิลปแบบอยุธยาตอนต้น
2หมู่บ้านโปตุเกสหมู่บ้านโปตุเกส ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวโปตุเกส เข้ามาค้าขาย และเป็นทหารอาสา ได้สร้างโบสถ์เพื่อเผยแพร่ศาสนาและศูนย์กลางของชุมชน ปัจจุบันนี้ โบราณสถาน ซานเปโตร มีซากโครงกระดูกมนุษย์ กล้องยาสูบ เหรียญกษาปณ์ และเครื่องประกอบพิธีทางศาสนา

สินค้าที่น่าสนใจ
1กล่องและถุงผ้าบรรจุเครื่องหอมกล่องและถุงผ้าบรรจุเครื่องหอม
2เรือจำลองเรือจำลองสำหรับเป็นของโชว์และของที่ระลึก
3เสื้อผ้ามุสลิมเสื้อผ้ามุสลิม
4โรตีสายไหมบังสมบุญ แสงอารุณโรตีสายไหมบังสมบุญ แสงอารุณ
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

12 − = 6