ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโพธิ์ประสาทเดิมขึ้นกับตำบลสำโรงชัย อำเภอท่าตะโก ต่อมาได้แยกออกจากตำบลสำโรงชัยมาตั้งเป็นตำบลโพธิ์ประสาท เมื่อปี พ.ศ.2518 ประวัติชื่อตำบลโพธิ์ประสาท คำว่า “โพธิ์ประสาท” มาจากชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ริมลำห้วย ซึ่งเป็นทางผ่านและชาวบ้านได้ใช้น้ำลำห้วยนี้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค ชาวบ้านเรียกติดปากกันมาว่าห้วยโพธิ์ประสาท ต่อมามีผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานและแยกเป็นตำบลโพธิ์ประสาทจนถึงปัจจุบัน

คำขวัญตำบลโพธิ์ประสาท : ดินดำน้ำดี ปุ๋ยอินทรีย์ลือไกล เขียวขจีป่าไม้ พืชไร่อุดม น่าชมวัตถุโบราณ

พื้นที่

ตำบลโพธิ์ประสาท ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบสูงเชิงเขา ลาดเทไปทางทิศตะวันตก ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 150 – 450 เมตร มีความลาดชันมากกว่า 35 % ประชาชนมีอาชีพทำไร่ อยู่ห่างจากที่ทำการไพศาลีไปทางทิศใต้ ประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 80 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

– ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสำโรงชัย จังหวัดนครสวรรค์
– ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
– ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ตะคร้อ จังหวัดนครสวรรค์ และ ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
– ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,222 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 20 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยใช้ถนนสายนครสวรรค์-ท่าตะโก-ไพศาลี และเดินทางโดยทางหลวงหมายเลข 3330 สายไพศาลี-ตากฟ้า เป็นถนนลาดยาง

ผลิตภัณฑ์

ผลไม้เผาดูดกลิ่น,จักสานตะกร้าหวาย,ปุ่ยอินทรีย์อัด

สถานที่

1.สำนักสงฆ์เขาแรดน้อย
2.ภูเขาหลักชัย ตั้งอยู่บ้านไร่เกษตรสวรรค์
3.ภูเขาโพธิ์สัตว์ ตั้งอยู่บ้านโพธิ์ประสาท
4. ภูเขาหมี ตั้งอยู่บ้านโพธิ์ประสาท
5.ภูเขาคีรีล้อม ตั้งอยู่บ้านคีริล้อม
6.ภูเขาเผาลาด ตั้งอยู่บ้านผาลาด
7.ภูเขาแรตน้อย ตั้งอยู่บ้านแถลงพันธ์
8. ถ้ำหมี ตั้งอยู่บ้านแถลงพันธ์
9. ถ้ำนิรภัย ตั้งอยู่บ้านคีรีล้อม
10. ถ้ำค้างค้าว ตั้งอยู่บ้านคีรีล้อม

สถานที่ท่องเที่ยว
1วัดโพธิ์ประสาทเมื่อปี พ.ศ.2516 ได้ขุดพบวัตถุโบราณจำนวนมาก เช่น โครงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณ หม้อดิน กำไรสัมฤทธิ์ เครื่องใช้เครื่องประดับสมัยโบราณ และได้มีการสันนิษฐานว่ามีอายุมากกว่าสองพันปี

สินค้าที่น่าสนใจ
1ทองม้วนทองม้วน
2ผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้าหวายผลิตภัณฑ์จักสานตะกร้าหวาย
3ผลไม้เผาดูดกลิ่นผลไม้เผาดูดกลิ่น ใช้ดูดกลิ่นในตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า ในห้องปรับอากาศ และบริเวณที่อับชื้นปราศจากสารเคมี อายุการใช้งาน 90 วัน
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดนครสวรรค์.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 14 = 20