ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาแขมเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ขึ้นอยู่กับตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของบ้านนาแขม มีประชากรจำนวนมากขึ้น ห่างไกลและการคมนาคมไม่สะดวก จึงยกฐานะบ้านนาแขมขึ้นเป็นอีกตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองเลย ประมาณ พ.ศ.2526 มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 68,750 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลนาแขมเป็นตำบลที่ติดต่อกับเขตอำเภอเชียงคาน โดยมีลำน้ำเลยเป็นเส้นกั้นเขตและตั้งอยู่ทางเหนือของอำเภอเมืองเลย เป็นระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร พื้นที่มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่ม และเป็นภูเขาบางส่วน ลำห้วยสำคัญ มี 6 สาย คือ ลำห้วยอีเลิง ลำห้วยม่วง ลำห้วยทรายน้อย ลำห้วยยาง ลำห้วยน้ำโซ้ง และลำห้วยทรายใหญ่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหาดทรายขาว และ ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกกดู่ และ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม หัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น ทำครกหิน แกะสลักหินอ่อน ดอกไม้จันทน์ ทอผ้าพื้นเมือง

สาธารณูปโภค

– ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
– โทรศัพท์สาธารณะ 14 แห่ง
– มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ครอบคลุมทั้งตำบล
– ประปา มี 15 แห่ง

การเดินทาง

– ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 สายอำเภอเมืองเลย-เชียงคาน ห่างจากอำเภอเมืองระยะทาง 22 กิโลเมตร มีรถประจำทางสายเลย-เชียงคาน, เลย-ปากชม วิ่งผ่าน
– ทางมาตรฐาน รพช.สายกกดู่-นาจาน ห่างจากอำเภอเมืองฯ ระยะทาง 21 กิโลเมตร มีรถประจำทางสาย กกดู่ -นาจาน วิ่งผ่าน
– ถนนลาดยางโยธาธิการจังหวัด เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยางตลอดสาย

ผลิตภัณฑ์

แกะสลักหินแกรนิต

สถานที่

1) อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

สินค้าที่น่าสนใจ
1ครกหินแกรนิตเป็นหินแกรนิตที่เนื้อหินมีความแข็งและเหนียว เมื่อทำเป็นครกหินแล้วการใช้งานทนทานไม่แตกร้าว ไม่มีฝุ่นหินและสามารถนำไปทำเป็นสิ่งประดิษฐ์จากหินแกรนิตได้อีกหลายอย่าง
2ผลิตภัณฑ์ผ้าทอผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
3ผ้าห่มผ้าห่ม
4ผ้าไหมขิดไทยเลยผ้าไหมขิดไทยเลย
หมวดหมู่ความรู้ จังหวัดเลย.

Deksakon

เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กินเที่ยว สกลนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

36 − = 32