Widget by :DeksakonDotcom

บริการจากเด็กสกลดอทคอม

โครงการ ywc11
เราจะไปเกรียนที่นั่น ^^... แล้วคุณล่ะจะไปกับเราไหม... ถ้าสนใจ คลิกเลย! ประสบการณ์ครั้งแรกของ Deksakon ที่สมัครค่ายเว็บมาสเตอร์ระดับประเทศ โครงการ ywc11

โครงการ ywc12
มาร่วมกันเปลี่ยนแปลง “วันนี้” เพื่อ “อนาคต” ประเทศไทย ถ้าสนใจ คลิกเลย! ความพยายามไม่ทำให้คนล้มเหลว มีแต่คนที่จะล้มเลิกไปก่อน ติดค่าย YWC 12 ค่ายเว็บมาสเตอร์ระดับประเทศ สาขา Marketing โครงการ ywc12

ครู คือ

ความหมายของคำว่า “ครู”

ความหมายของคำว่า “ครู”

teacher

ครู ภาษาบาลีว่า “ครุ” หรือ ภาษาสันสกฤตว่า “คุรุ” นั้น มีความหมายว่า ผู้สั่งสอนศิษย์ หรือ ผู้ควรได้รับการเคารพ ได้มีผู้ให้ความหมายของคำว่า “ครู” ไว้หลายประการ เช่น  “ครู” คือ ผู้ทำหน้าที่สอนและให้ความรู้แก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์เกิดความรู้ ความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้น ๆ

ยนต์ ชุ่มจิต (2541: 29) ได้อธิบายคำว่า “ครู” ดังนี้
1. ครู เป็นผู้นำทางศิษย์ไปสู่คุณธรรมชั้นสูง
2.ครู คือ ผู้อบรมสั่งสอนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ เป็นผู้มีความหนักแน่น ควรแก่การเคารพของลูกศิษย์
3. ครู คือผู้ประกอบอาชีพอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่สอน มักใช้กับผู้สอนในระดับต่ำ กว่าวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (2550: 38) ได้ให้ความเห็นว่า “ครู” คือ
ครู คือ ผู้ที่ให้ความรู้ไม่จำกัดทุกที่ทุกเมื่อ ครูต้องเต็มไปด้วยความรู้ และรู้จัก ขวนขวายหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ สะสมความดี มีบารมีมาก และครูที่ดีจะต้องไม่ปิดบัง ความรู้ ควรมีจิตและวิญญาณของความเป็นครู
ครู คือ ผู้เติมเต็ม การที่ครูจะเป็นผู้เติมเต็มได้ ครูควรจะเป็นผู้แสวงหาความรู้ ต้อง วิเคราะห์ วิจัย วิจารณ์ และมาบูรณาการความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ครู คือ ผู้ที่มีเมตตา จะต้องสอนเต็มที่โดยไม่มีการขี้เกียจหรือปิดบังไม่ให้ความรู้ เต็มที่ ครูต้องไม่ลำเอียง ไม่เบียดเบียนศิษย์

ในหนังสือ พจนะ – สารานุกรมไทย เปลื้อง ณ นคร (2516: 89) ได้ให้ความหมายของคำว่า “ครู” ไว้ดังนี้
1. ผู้มีความหนักแน่น
2. ผู้ควรแก่การเคารพของศิษย์
3. ผู้สั่งสอน

คาร์เตอร์ วี กู๊ด (Carter V. Good. 1973: 586) ได้ให้ความหมายของคำว่า “ครู” (teacher) ไว้ดังนี้ คือ
1. Person employed in an official capacity for the purpose of guiding and directing the learning experience of pupils or students in an educational institution whether public or private.
2. Person who becomes of rich or unusual experiencing or education or both in given field is able to contribute to the growth or development of other person who comes to contact with him.
3. Person who has completed a professional curriculum in a teacher education institution and whose training has been officially recognized by the award of an appropriate teaching certificate.
4. Person who instructs the other.

จากคำ ภาษาอังกฤษข้างบนนั้น จะเห็นได้ว่า ความหมายของคำว่า “ครู” (Teacher) คือ
1. ครู คือ ผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน หรือ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน
2. ครู คือ ผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์และมีการศึกษามากหรือดีเป็นพิเศษ หรือมี ทั้งประสบการณ์และการศึกษาดีเป็นพิเศษในสาขาใดสาขาหนึ่งที่สามารถช่วยให้ผู้อื่นเกิด ความเจริญก้าวหน้าได้
3. ครู คือ ผู้ที่เรียนสำเร็จหลักสูตรวิชาชีพจากสถาบันการฝึกหัดครู และได้ ใบรับรองทางการสอนด้วย
4. ครู คือ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนให้ความรู้แก่ศิษย์

นอกจากนี้ คำว่า “ครู”  ยังมีความหมายอื่น ๆ ได้อีก เช่น
1. “ครู คือ ปูชนียบุคคล” หมายถึง ครูที่เสียสละ เอาใจใส่เพื่อความเจริญของศิษย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ควรเคารพเทิดทูน
2. “ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ” หมายถึง การเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกศิษย์ที่จะ ปฏิบัติตัวตามอย่างครู
3. “ครู คือ ผู้แจวเรือจ้าง” หมายถึง อาชีพครูเป็นอาชีพที่ไม่ก่อให้เกิดความ ร่ำรวย ครูต้องมีความพอใจในความเป็นอยู่อย่างสงบเรียบร้อยอย่าหวั่นไหวต่อลาภยศความ สะดวกสบาย

โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า ครู คือ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนให้ศิษย์เกิดความรู้ และมี คุณธรรม จริยธรรมที่ดี นำประโยชน์ให้แก่สังคมได้ในอนาคต

เรียบเรียงเพิ่มเติมโดย เด็กสกลดอทคอม

เกี่ยวกับเราเด็กสกลดอทคอม

เด็กสกลดอทคอม

เด็กสกลดอทคอม

Deksakon.com เว็บไซต์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลจังหวัดสกลนคร แนะถิ่น กิน เที่ยว จังหวัดสกลนคร

โดยเด็กสกลดอทคอม

จังหวัดสกลนคร

Booking.com

แนะนำบริการ Web Hosting

HostNeverDIE
บริการ Support แก้ปัญหาฟรีเบื้องต้น โดย เว็บมาสเตอร์เด็กสกลดอทคอม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คำค้นหา

Hostneverdie ข้อดีของ Hostneverdie ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสกลนคร ข้อเสียของ Hostneverdie ครู ครู คือ ครูคืออะไร ความหมายของคำว่าครู คำขวัญ คำขวัญ จังหวัด สกล จังหวัดสกลนคร ดอกกันเกรา ดอกฉ่วงมู ดอกตะแบกดำ ดอกบะซา ดอกบางอ ดอกบาเย ดอกบาเอ ดอกอินทนิล ดอกอินทนิลน้ำ ดอกไม้ประจำจังหวัดสกลนคร ติดต่อเราเด็กสกลดอทคอม ที่พักจังหวัดสกลนคร นมปั่น นมสด บริการจากเด็กสกลดอทคอม บ้านหม่อนนมสด ประเพณีออกพรรษา ปรึกษาทำเว็บ พื้นที่ฝากเว็บไซต์ พื้นที่ฝากไฟล์เว็บไซต์ รับกู้ข้อมูล รับซ่อมคอม รับซ่อมคอมพิวเตอร์สกลนคร รับทำ CAI รับทำ E-book รับทำงานนำเสนอ PowerPoint รับทำงานนำเสนอ VDO รับทำเว็บ รับทำเว็บสกลนคร ร้านกาแฟ ร้านน้ำปั่นสกลนคร สกลนคร สมัคร Hostneverdie หน้าที่ของครู
เด็กสกล.คอม
เด็กสกล.คอม : เว็บไซต์เพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลจังหวัดสกลนคร เมืองธรรมะ สถานที่ท่องเที่ยว การใช้งานคอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ สร้างเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์ติดต่อแลก Link |บริการต่างๆของเราเด็กสกล| แจ้งปัญหาการใช้งาน | เพลงชาติไทย | บริการต่างๆของเราเด็กสกล| vdodb


เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษา และเผยแพร่ความรู้ ไม่ได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นผู้ใด รูปภาพหรือข้อมูลต่างๆที่ปรากฏ และอ้างอิงบนเว็บเป็นขององค์กรหรือบริษัทนั้นๆ
:. Bot ที่มาเยี่ยมล่าสุด Google (66.249.71.151) วันนี้ เวลา 12.04 น.